Zonne-energie kent drie toepassingen:

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van licht en warmte. Deze energie samen met de secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, biomassa en waterkracht vormt meer dan 99% van alle hernieuwbare energie op onze aardbol. Zonne-energie kent de navolgende toepassingen:

  • Thermische zonne-energie: hierbij wordt zonlicht omgezet in warmte, bijvoorbeeld een zonneboiler. Hierbij wordt koel water door leidingen van de zonnecollector gepompt en door de zonnestralen opgewarmd. Het opgewarmde water wordt in een voorraadvat (boiler) opgeslagen en is dan beschikbaar voor tapwater (douchen, waterkraan).
  • Fotovoltaïsche zonne-energie: hierbij wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Hierbij maakt men gebruik van zonnepanelen die uit twee lagen halfgeleidend materiaal bestaan. Als er licht opvalt ontstaat tussen deze twee lagen een spanningsverschil. Als deze lagen met elkaar verbonden worden ontstaat er elektrische stroom.
  • Passieve zonne-energie: hierbij houdt men in de ontwerpfase rekening met de oriëntatie op de zon. Dit om zoveel mogelijk zonlicht (stralingswarmte) in huis te krijgen.

Terugverdientijd zonne-energie

Zonne-energietoepassingen worden steeds rendabeler. De terugverdientijd is van diverse factoren afhankelijk, denk hierbij aan de isolatie van de woning, dakhelling, oriëntatie op het zuiden, type verwarming (vloerverwarming, wandverwarming, radiatoren etc..). De terugverdientijd ligt tegenwoordig tussen de 5 en 8 jaar.