Verzekeringen

Als eigenaar van een eigen huis kan je je tegen bijna elk risico verzekeren. Maar welke verzekeringen met betrekking tot je eigen huis heb je echt nodig?

Inboedelverzekering

Met een eigen huis kunt u niet zonder een inboedelverzekering. Door inbraak, brand of lekkage kan de inboedel zoals de zithoek of uw nieuwe stereo installatie flink schade oplopen. Alle roerende zaken die tot uw particuliere huishouding behoren, vormen samen uw inboedel. Ook (brom)fietsen en bijvoorbeeld zonwering horen daarbij.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering, ook wel woonhuisverzekering genoemd, is verplicht voor iedereen die een eigen huis met hypotheek heeft. Met een opstalverzekering verzekert u uw woning tegen schade door brand, storm en inbraak.

Tot de opstal behoren uw woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen, denkende aan de schuur, schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair.

Woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering keert uit bij inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Met zo’n verzekering kunt u een bepaalde periode (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten betalen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering, ook wel WA-verzekering genoemd, is eigenlijk onmisbaar. Stel dat uzelf, of uw kind of huisdier schade veroorzaakt bij iemand anders, dan ben je hier verantwoordelijk voor. De andere partij kan u dan aansprakelijk stellen. In Nederland is een aansprakelijkheidsverzekering in veel gevallen wettelijk verplicht, zoals wanneer u een motorrijtuig in uw bezit heeft.

Je hoeft niet per se zelf de schade veroorzaakt te hebben. U bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren. De schadeclaims kunnen zeer hoog oplopen, zeker als er sprake is van letsel.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden bij een juridisch conflict, ook wanneer dit ontstaan is met betrekking tot ue eigen woning. Zo,n juridisch conflict kan veel tijd en geld kosten. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp en advies.

Overlijdensrisico- en kapitaalverzekering

Deze verzekeringen zijn meestal gekoppeld aan uw hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert uit wanneer u voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt uw partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek geheel of deels af te lossen om zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering. Deze sluit u meestal af om uw hypotheek mee af te lossen. Een kapitaalverzekering wordt dan vaak als een gemengde verzekering afgesloten. Dat betekent dat de verzekering een kapitaal uitkeert als u nog in leven bent op een bepaalde datum (meestal aan het einde van een looptijd van de hypotheek) of bij overlijden voor die datum.