Trias Energetica

Om uw huis energiezuinig te maken zal uw architect of aannemer zich snel richten naar installaties, denkende aan zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, HRe ketel etc… Maar met de aanscherping van de EPC naar 0,4 sinds januari 2015 en de opkomst van energieneutraal bouwen moet de focus worden verlegd naar de gebouwschil.

Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening heeft de TU Delft een strategie ontwikkeld die bekend staat onder de term ‘Trias Energetica’. De nadruk ligt hierbij op de juiste volgorde van opeenvolgende stappen.

Stappenplan Trias Energetica

Stap 1: beperk de energievraag

 • bouw compact
 • zorg voor zongerichte oriëntatie
 • zorg voor een goede bouwkundige schil met hoge isolatiewaarden
 • voorkom koudebruggen
 • benut ook de thermische accumulatie van materialen
 • zorg voor beschaduwing en passieve zonwering
 • minimaliseer leidinglengtes

Stap 2: gebruik duurzame energiebronnen

 • zonne-energie
 • windenergie
 • biomassa
 • zomer- en winteropslag in de bodem

Stap 3: gebruik eindige energiebronnen efficiënt

 • HR-installaties
 • WRW-systemen

Uit deze stappen blijkt dat de energievraag eerst beperkt moet worden door goed te isoleren. Isoleren is een maatregel die een effect heeft over de gehele levensduur van uw eigen woning. Het is dus zaak om je niet te laten verleiden door de minimumeisen, maar zo optimaal mogelijk te isoleren. Het mag duidelijk zijn dat energiebesparing bij de steeds verder stijgende energieprijzen tot een forse kostenbesparing leidt. Hierdoor zijn de meerkosten voor extra isolatie snel terugverdiend.