Passiefhuis

Een passiefhuis combineert een comfortabel binnenklimaat met een zo laag mogelijk energieverbruik. Luchtdicht ontwerpen en bouwen, oriëntatie op de zon en hoge warmteweerstand van de gebouwschil zorgen ervoor dat warmte (van de zon en van in de woning aanwezige bewoners en apparatuur) binnenshuis blijft, zodat nauwelijks aanvullende verwarming nodig is.

Principe van passiefhuis stoelt op de gedachte van trias energetica, namelijk:

  • de energievraag beperken,
  • zo veel mogelijk duurzame energie gebruiken om aan de resterende vraag te voldoen
  • en tot slot fossiele brandstoffen optimaal gebruiken.

Om een woning daadwerkelijk passiefhuis te mogen noemen, moet worden voldaan aan drie basiseisen: de energiebehoefte voor ruimteverwarming is kleiner dan of gelijk aan 15 kWh/m2 per jaar, de woning is bewezen luchtdicht en de temperatuur stijgt niet meer dan 5% van een jaar boven 25 graden celsius. Voor meer informatie kijk op Stichting PassiefHuis Holland.