Kruipruimte of kelder

Kruipruimte

Een kruipruimte is een lage ruimte van ca. 80 cm vrije hoogte onder de vloer van de begane grond. Deze kruipruimte wordt bereikt d.m.v. een zogeheten kruipluik in de begane grondvloer. Dit luik bevindt zich in woningen meestal onder de vloermat achter de voordeur. Men kan zich in deze kruipruimte alleen maar kruipend verplaatsen, vandaar de naam kruipruimte.

  • Ventilatie: De kruipruimte moet zwak geventileerd worden om er zorg voor te dragen dat de lucht in de ruimte niet stilstaat en te vochtig wordt. De ventilatie gebeurd door een vloerventilatiekoker. Deze koker heeft een horizontaal gedeelte dat in het binnenblad ligt, hieraan zit een verticaal gedeelte gekoppeld dat zich in de spouw bevindt. Hieraan zit nog weer een horizontaal gedeelte dat uitkomt in het buitenblad. Aan dit gedeelte zit een rooster dat aan de buitenzijde uitkomt. Dit rooster is ongeveer een kop (breedte van een baksteen) groot. Op deze manier komt verse lucht in de kruipruimte, waardoor die geventileerd wordt.
  • Leidingwerk: De kruipruimte wordt vaak gebruikt om allerlei leidingen in weg te werken, zoals rioolbuizen, verwarmingsbuizen, kabels en leidingen voor de elektrische installatie, enzovoort. Dit geeft dan ook direct het voordeel dat u altijd via de kruipruimte uitbreiding aan uw leidingwerk kunt doen zonder hak- en breekwerk.
  • Isolatie: Voor de warmte-isolatie van het gebouw kan de onder- of bovenzijde van de kruipruimte voorzien worden van warmte-isolerend materiaal. De bodem kan eventueel bedekt worden met een laag schelpen of de onderzijde van de begane grondvloer voorzien van een laag ‘piepschuim’.

Kelder

Een kelder is dat gedeelte van het woonhuis dat onder de grond (onder het maaiveld) is gelegen. Moderne huizen in Nederland hebben steeds vaker een kelder omdat kelderbouw relatief goedkoop is door de oplopende grondprijzen en kleinere kavels. Een kelder werd vroeger veelal gebruikt voor het opslaan en koel bewaren van levensmiddelen. Tegenwoordig zien we dat kelders steeds meer als functionele ruimtes worden gebruikt, denk hierbij aan een fitnessruimte, bar, hobbyruimte, speelkamer, praktijk, werkkamer e.d. De functie die u aan uw kelder toekent kent zo zijn eigen klimaateisen. Een kelder als voedselbewaarplaats vraagt om een vochtig (door verdamping krijgt je gratis koeling) en koel klimaat met minimale ontluchting. Een kelder als verblijfsruimte moet droog, geïsoleerd, geventileerd en eventueel verwarmd zijn en is zodoende minder geschikt om voedsel in te bewaren.

  • Materiaal: De kelderwand zelf kan gemaakt worden van beton (weinig waterdoorlatend) of kalkzandsteen. Kalkzandsteen heeft een vochtregulerende werking, wat voor het binnenklimaat in de kelder Een kelder kan ter plekke worden gestort in een bekisting, uit prefab elementen worden opgebouwd of kant en klaar worden afgeleverd op uw project.
  • Grondwater: Om een kelder te kunnen plaatsen op de bouwplaats kan het tijdelijk bemalen (wegpompen) van het grondwater nodig zijn. U dient hierbij wel rekening te houden met de omliggende bebouwing zodat hier geen schade door kan ontstaan.