Isolatie

Warmte- en geluidsisolatie

Isolatie zorgt voor een behaaglijk klimaat en het voorkomt geluidsoverlast. Isolatie zorgt er in principe voor dat u op een onzichtbare manier prettig woont. Ook al is deze onzichtbaar, sta er in uw keuze wel even bij stil en laat u goed adviseren door uw architect of aannemer. Isolatie kunnen we onderverdelen in:

 • Warmte-isolatie; het op temperatuur houden van een ruimte door warmtestromen tegen te gaan
 • Geluidsisolatie: het afschermen van geluid

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie of thermische isolatie is een eigenschap van materialen en constructies om de overdracht van thermische energie (warmte) tussen twee zijden van het materiaal of de constructie tot een minimum te reduceren. De belangrijkste redenen van deze isolatie is energiebesparing en comfortverhoging. Het binnenoppervlak van een geïsoleerde woning voelt namelijk warmer aan dan die van een ongeïsoleerde woning. Deze hogere temperatuur zorgt voor extra stralingswarmte. Ook condenseert waterdamp minder snel op een warm oppervlak.

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie absorbeert als het ware het geluid waardoor er minder geluid door kan lekken naar naastgelegen vertrekken. Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Bij luchtgeluid verplaatst het geluid zich door de lucht; stemmen, muziek e.d.. Bij contactgeluid verspreidt het geluid zich door materialen: het stampvoeten in een ruimte veroorzaakt contactgeluid doordat de vaste materialen van de constructie in trilling worden gebracht. De trillende constructie kan vervolgens weer luchtgeluid afgeven in de ondergelegen ruimte, wat daar gehoord kan worden door een waarnemer. Het verspreiden van dit geluid via de constructie, noemt men contactgeluid.

Soorten isolatiematerialen

De meeste isolatiematerialen bestaan voor het grootste gedeelte uit lucht. Lucht is een goede isolator, als je er maar voor zorgt dat het niet vrij kan stromen (waaien of tochten, dan gaat het warmtetransport namelijk sneller door convectie). Dit kun je bereiken door een poreus materiaal toe te passen, zoals polyurethaanschuim. Dit materiaal bevat een groot volume aan stilstaande lucht in de vorm van gesloten minuscule belletjes. Isolatiematerialen zijn in twee groepen in te delen, namelijk:

 • Minerale wol (zachte platen of rollen)
  • Glaswol
  • Steenwol
 • Kunststoffen (harde platen)
  • Polystyreen: ook wel piepschuim genoemd: EPS (geëxpandeerd polystyreen) heeft een witte kleur, XPS (geëxtrudeerd polystyreen) heeft een blauwe kleur
  • PUR (polyurethaan)
  • PIR (polyisocyanuraat)

Glaswol

Glaswol wordt gemaakt van fijngestampte glasscherven, soda, kwartszand en kalksteen. De grondstoffen worden verbonden met fenolformaldehydehars tot een wolachtige massa. De massa wordt behandeld met een waterafstotende middel. Glaswol wordt op rol als in platen geleverd. Het isolatiemateriaal kan jeuk veroorzaken bij aanraking. Draag daarom bij verwerking altijd handschoenen en beschermende kleding. Het materiaal is dampopen. Plaatsing van dampremmende lagen is dus noodzakelijk om te voorkomen dat het materiaal vochtig wordt en dus haar thermische isolatie verliest.Glaswol is vezelachtig van structuur. De isolatieplaten sluiten daarom perfect op elkaar aan zonder spleten en koudebrug onderbrekingen. Glaswol heeft gunstige brandwerende eigenschappen. De open wolstructuur zorgt voor een hoge geluidsabsorptie. Glaswol kan een oneindig aantal keren worden gerecycled.

Steenwol

Steenwol bestaat uit vezels, gesponnen van vloeibaar gesteente. De hoofdgrondstof voor steenwol is diabaas en of basalt, een vulkanisch gesteente. Deze wordt gewonnen in Duitsland, maar wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel (40%) vervangen door gerecycleerde steenwol. Afhankelijk van het eindproduct zijn er nog specifieke toevoegingen nodig. Steenwol kent ongeveer dezelfde kenmerken en toepassingen als glaswol. Glaswol isoleert zowel thermische als akoestisch iets beter dan steenwol. Steenwol heeft echter een betere brandwerendheid en is drukvaster. Steenwol wordt voornamelijk toegepast op plaatsen waar hoge mechanische eisen worden gesteld.

EPS

EPS: Beter bekend onder de naam piepschuim, tempex en PS-Hardschuim wordt gevormd uit aardolie en aardgas. Het polystyreen wordt geëxpandeerd tot polystyreenschuimparels. Deze witte parels worden onder stoomdruk samengesmolten en verder geëxpandeerd. EPS platen zijn glad en vormvast en sluiten daardoor minder goed aan op oneffenheden. Tevens hebben deze platen een mindere isolatiewaarde dan andere kunststofplaten, maar hier staat tegenover dat ze ook weer goedkoper zijn. EPS is heel gevoelig voor hoge temperaturen (>70°C) en heeft een beperkte vuurvastheid.

XPS

XPS: Geëxtrudeerd Polystyreen is een kunststofschuim met gesloten cellenstructuur en beschikbaar in verschillende kleurtinten. Het wordt geproduceerd door de vermenging van een polystyreen polymeer met een drijfgas onder druk waarna het geëxtrudeerd wordt. Het materiaal isoleert goed, maar is duurder dan EPS. Dankzij de grote drukweerstand (lange termijn) is het materiaal zeer geschikt voor toepassing in terrasdaken.

PUR

Polyurethaan (PUR) is een geelkleurig synthetisch schuim met een cellenstructuur van het gesloten type. PUR wordt geproduceerd door de vermenging van twee harsen waarvan de reactie een derde stabiel hars creëert. Door de steeds hogere isolatie-eisen is de PUR plaat niet meer weg te denken in de nieuwbouw. Ook heeft PUR-hardschuim als dakisolatieplaat een vaste plaats veroverd in de nieuwbouw.

PIR

Polyisocyanuraat (PIR) is een synthetisch schuim met een cellenstructuur van het gesloten type, dat wordt geproduceerd door de vermenging van twee harsen waarvan de reactie een derde stabiel hars creëert. PIR platen beschikken over een nog betere isolatiewaarde dan XPS en PUR. Bij een dikte van 50 mm wordt al een R-waarde van 2,5 bereikt. Bovendien zijn deze platen beter brandwerend.