Hypotheek

De basis van een hypotheek is niet ingewikkeld. U leent geld om een eigen huis te kunnen bouwen of kopen. Het onderpand van die lening is uw eigen huis. En over die lening betaalt u rente. In principe zijn er nog twee soorten hypotheken: de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Lineaire hypotheek

lineaire-hypotheek Bij een lineaire hypotheek betaalt u maandelijks een gelijk deel aan aflossing plus daar  bovenop de rente. De totale maandlasten zijn in het begin hoog en dalen in de loop van de tijd, omdat u door de dalende schuld steeds minder rente betaalt.

Annuïteiten hypotheek

annuiteitenhypotheek Bij de annuïteiten hypotheek betaalt u -bij gelijk blijvende rente- elke maand een vast bedrag. Maar de verhouding van rente en aflossing verandert gedurende de looptijd: het rentedeel wordt kleiner en het aflossingsgedeelte groter.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over uw hypotheek kunt u vaak aftrekken van uw bruto inkomen. Dit vermindert uw belastbaar inkomen waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt en mogelijk zelfs een teruggave krijgt op uw belastingen. De rente over de financiering van een tweede huis is niet aftrekbaar.

Eigenwoningforfait

Als u een eigen huis hebt, dan hebt u volgens de staat het woongenot van uw woning. Hierdoor bent u bevoorrecht ten opzichte van huurders. De staat ziet het als inkomsten in natura van uw eigen huis. Hierdoor moet u in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag bij uw inkomen tellen (in Box 1). Dit bedrag is het eigenwoningforfait. In 2015 bedraagt het belangrijkste eigenwoningforfait percentage 0,75% voor woningen met een waarde tussen 75.000 en 1.040.000 euro. Dit bedrag is niet aftrekbaar.