Energie en het bouwbesluit

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Sinds 1 juli 2012 geldt de energieprestatienorm NEN 7120 voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

Voor woningen is tot en met 31 december 2014 de EPC-eis 0,6. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie.

Wijziging van de EPC vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen opnieuw aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%.

Sinds 1 januari 2011 geldt een EPC van 0,6. In 2015 zal de grenswaarde nog verder zijn aangescherpt, tot 0,4. In 2020 ligt de grens mogelijk op nul. Als alles volgens plan verloopt, zal nieuwbouw dan, voor wat betreft het gebouw-gebonden verbruik, energieneutraal zijn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]