Bouwkavel kopen

De start van een eigen huis bouwen begint met het zoeken naar een bouwkavel, uw toekomstige woonkavel. Indien u uw bouwkavel in de directe omgeving zoekt kunt u informeren bij uw gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, of bij de plaatselijke makelaar.

Bouwkavel en bestemmingsplan

bouwkavel kopenDeze informatie voor uw bouwkavel vindt u doorgaans al op de website van de gemeente of makelaar. Inventariseer voordat u de bouwgrond, oftewel bouwkavel, koopt alle randvoorwaarden in het bestemmingsplan, het koopcontract en dergelijke. Check ook de voorschriften die de gemeente stelt ten aanzien van de noodzaak voor een bouwvergunning, het type bouwwerk of het gebruik van de woning.

Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl
Waar dient u o.a op te letten bij de aankoop van een bouwkavel:

  • De afmeting, vorm en ligging van de kavel
  • Stand van de zon
  • Heeft de kavel een woonbestemming?
  • Wat zijn de gemeentelijk bebouwingsvoorschriften?
  • Is er al een schoongrondverklaring?
  • Hoe diep moet er gefundeerd worden, en is heiwerk noodzakelijk?
  • Wat is de grondwaterstand?

Koopovereenkomst bouwkavel

Bij het kopen van bouwgrond krijgt u te maken met een koopovereenkomst. In deze overeenkomst staat in elk geval de koopprijs en de datum van de eigendomsoverdracht. Meestal geldt dat de koop en de opdracht tot aanneming pas definitief zijn als de overeenkomst(en), inclusief de handtekening van de koper en verkoper op papier staan. Daarna hebt u nog drie dagen bedenktijd. Het kan verstandig zijn om in de koopovereenkomst van de grond enkele ontbindende en/of opschortende voorwaarden op te nemen. Controleer bij de overdracht of alle relevante stukken als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd. Vooraf aan de overdracht is het verstandig om samen met de verkoper de grond nogmaals te inspecteren.

Op zoek naar een bouwkavel, kijk op: