Bouwgarant, een erkend keurmerk

Als u zich wilt indekken tegen financiĆ«le risico’s bij nieuwbouw kunt u een VerBOUWgarantie afsluiten. Dit is alleen mogelijk als uw aannemer is aangesloten bij BouwGarant. In Nederland zijn zo’n 2.000 bouwbedrijven aangesloten bij BouwGarant.

De VerBOUWgarantie beschermt u tegen de navolgende zaken:

  • gebreken na oplevering: Als u zichtbare kwaliteitsgebreken constateert en uw aannemer kan deze niet herstellen, dient u dit binnen zes maanden na oplevering te melden bij BouwGarant. Dan worden de kosten van herstel vergoed.
  • gebreken in de constructie: Sommige gebreken zitten in de constructie (fundering, vloeren, muren of dragende delen). Als u dergelijke gebreken constateert en uw aannemer kan deze niet herstellen, dient u dit binnen 18 maanden na oplevering te melden bij BouwGarant. Ook dan worden de kosten van herstel vergoed.
  • faillissement aannemer: Gaat uw aannemer failliet voordat hij het werk heeft kunnen afronden dan worden de kosten voor afbouw door een andere aannemer vergoed.

Voor meer informatie en garantievoorwaarden kijk op www.bouwgarant.nl.

BouwGarant is erkend door het ministerie van Economische Zaken. In 2008 heeft de Raad voor Accreditatie alle processen van BouwGarant doorgelicht en als zeer goed beoordeeld. Dit houdt in dat het keurmerk onafhankelijk is en daadwerkelijk inhoud heeft. In het woud van keurmerken is dit voor opdrachtgevers, maar ook voor BouwGarant zelf, een belangrijke bevestiging.