Architect

Architect of cataloguswoning?

Het bouwen van een eigen huis is een belangrijke stap in uw leven. Een goede architect kiezen is dan ook van wezenlijk belang. Met de architect spreekt u de lijst van wensen en eisen door die u hebt samengesteld. De architect vertolkt deze in een ontwerp en speelt een sleutelrol in uw bouwproject en is als het ware de rode draad erdoorheen. Kiest u voor een cataloguswoning dan spreekt u met de architect van de catalogusbouwer uw wensen en eisen door.

Welke architect?

De keuze van de juiste architect is van enorm belang. Ga hierbij niet over één nacht ijs. Een langdurige en intensieve periode van samenwerken staat namelijk voor de deur. Heel belangrijk bij de zoektocht naar een architect is te kijken of het type huizen dat de architect heeft ontworpen u ook aanspreekt. Hiervoor kunt u verschillende architectenbureaus bezoeken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bevalt een architectenbureau dan kunt u uw plannen toelichten. Kijk hierbij of u op één lijn zit. Mocht u in een wijk een woonhuis zien dat u erg aanspreekt, bel even aan en vraag of u de naam van de architect mag hebben.
Nadat u de keuze van de architect hebt bepaald is het belangrijk om stap voor stap uw wensen en eisenlijst door te nemen. Maak hierbij ook duidelijk wat uw budget is. Zorg ervoor dat elke afspraak schriftelijk wordt vastgelegd. Vergeet niet naar het honorarium tvan de desbetreffende architect te vragen.

Schetsontwerp eigen huis

Na aanleiding van dit gesprek en aan de hand van het wensen en eisen lijstje en het budget maakt de architect een schetsontwerp. In dit schetsontwerp hebben de verschillende ruimtes in de woning hun plek gekregen en het beeld van de woning heeft vorm gekregen Na goedkeuring van het schetsontwerp volgt het definitieve ontwerp. Het definitief ontwerp bestaat uit de plattegronden, aanzichten en doorsneden 1:100 en eventueel beeldbepalende details en een situatie.

Bouwaanvraag

Dit gehele plan wordt bij de gemeente als bouwaanvraag ingediend. De termijn van behandeling duurt gemiddeld 6 weken. Hierbij wordt het plan getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandscommissie en de bouwverordening. Als voor het bouwplan een vrijstelling nodig is zal de behandeling langer duren. De legeskosten zijn hierbij ook hoger. Een grondonderzoek kan vereist zijn en zal door een extern bureau gedaan moeten worden.

Gedetailleerd plan

Hierna volgt de tweede fase. Dit is een technische uitwerking van het plan. Het voordeel van de methode van de bouwvergunning in 2 fasen is dat indien het werk niet door kan gaan door bijv. het bestemmingsplan of bezwaren, dat het dan in een vroeg stadium bekend is.Voor deze 2e fase wordt het plan helemaal gedetailleerd uitgetekend. Hier komen o.a. de navolgende zaken aan de orde:

  • constructiebestektekening: fundering, riolering, vloerconstructie, begane grond,
  • verdieping, kap, balklagen
  • werktekeningen doorsneden 1:20 met details 1:10
  • werktekeningen plattegronden 1:20 of 1:50
  • kozijntekeningen schaal 1:20 met principedetails
  • constructieberekeningen bouwbesluit berekeningen (berekening EPC, licht, ventilatie, geluid)
  • grondonderzoek indien van toepassing (sondering, schoongrondverklaring)

Deze bouwaanvraag (fase 2) wordt wederom bij de gemeente ingediend. De behandeling hiervan duurt gemiddeld 6 weken. Hierna volgt de aanbestedingsfase. Hierbij gaan we op zoek naar een geschikte aannemer. Gebruikelijk is dat 2 of 3 aannemers een offerte maken aan de hand van de tekeningen en het bestek. Een bestek is de omschrijving van het werk, zeer gedetailleerd, wat wel en wat niet in de offerte moet worden opgenomen. In de omschrijving wordt de gewenste kwaliteit en de eventuele stelposten voor nog onbekende zaken, als bijv. welk type deur, hang- en sluitwerk of tegels vastgelegd, verzekering, garantie en duur van het werk enz. Op deze manier zijn de offertes van de aannemers te vergelijken en weet u vooraf precies wat u krijgt voor welke prijs.

U zoekt een architect, kijk dan op architectenwijzer